Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức Giảm Bớt Rào Cản Đối Với Thẻ Xanh EU, Mức Lương Tối Thiểu để xin Thẻ Xanh EU là bao nhiêu?

Ảnh minh họa được tạo bởi Dalle-3

Từ tháng 11/2023, Đức đã thực hiện các thay đổi đáng chú ý đối với quy định cấp Thẻ Xanh EU, giảm bớt các rào cản cho lao động có tay nghề, nhằm thu hút nguồn nhân lực từ các quốc gia thứ ba.

Thẻ Xanh EU là phương tiện phổ biến cho phép lao động có tay nghề từ nước ngoài làm việc tại Đức, với quyền lợi như tự do di chuyển và quyền đoàn tụ gia đình.

Mức Lương Trước Đây: Trước đây, mức lương tối thiểu cần thiết để xin Thẻ Xanh là 58.400 euro/năm, cao hơn mức thu nhập trung bình tại Đức. Các Ngành Có Nhu Cầu Cao: Lao động trong các ngành như CNTT, toán học, khoa học tự nhiên, kỹ thuật và y học có thể chấp nhận mức lương thấp hơn, ở mức 45.552 euro/năm.

Thay Đổi Mới: Từ tháng 11, mức lương yêu cầu giảm xuống và gắn liền với ngưỡng đóng góp bảo hiểm hưu trí. Mức lương mới cho lao động trong các ngành “bị tắc nghẽn” là 45,3% ngưỡng đóng góp bảo hiểm hưu trí. Điều này có nghĩa là vào năm 2023, những người trong các ngành nghề được săn đón như toán học, chăm sóc sức khỏe và CNTT sẽ cần một mức lương là 39.682,80 euro, trong khi tất cả các lao động khác cần kiếm được hơn 43.800 euro để đủ điều kiện.

HN