Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

CDU yêu cầu dừng kế hoạch cải cách luật quốc tịch sau những khẩu hiệu và bạo loạn chống người Do Thái

Những khẩu hiệu và bạo loạn chống người Do Thái trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine: Là hậu quả, CDU yêu cầu dừng kế hoạch cải cách luật quốc tịch. Việc “nhập tịch nhanh chóng” gửi đi những tín hiệu sai lầm.

Trước những cuộc biểu tình chống người Do Thái gần đây ở Đức, với sự tham gia của nhiều người có nguồn gốc di cư, CDU đã yêu cầu liên minh Ampel dừng lại kế hoạch cải cách luật quốc tịch.

“Luật như thế này, trong bối cảnh chính trị hiện tại, không giải quyết bất kỳ vấn đề nào mà chỉ tạo ra thêm mới” và phải được dừng lại, Tổng thư ký CDU Carsten Linnemann nói với tờ “Bild”. “Những sự kiện trong những ngày và tuần lễ qua đã chỉ ra rằng, không phải quốc tịch cũng như chỉ việc học được tiếng Đức có thể dẫn đến sự hội nhập thích đáng vào cộng đồng giá trị của chúng ta”, Linnemann nói thêm.

Phản đối “nhập tịch nhanh chóng” Chính vì vậy, ví dụ như việc “nhập tịch nhanh chóng” sau ba năm “không phải là con đường đúng đắn và gửi đi những tín hiệu hoàn toàn sai lầm”. Đức đã có một trong những quyền công dân tự do nhất thế giới, Linnemann nói. Việc nhập tịch phải là kết quả của quá trình hội nhập thành công, không phải là bắt đầu của nó.

Chính phủ liên bang đã quyết định cải cách luật quốc tịch vào cuối tháng Tám. Những người từ nước ngoài sống hợp pháp ở Đức, theo đó, có thể sẽ sớm có thể xin quốc tịch Đức sau năm năm. Trước đây, thời gian này theo quy định chung là tám năm. Tình trạng đa quốc tịch cũng sẽ được chấp nhận chung chung trong tương lai. Quốc hội vẫn cần phải phê chuẩn luật này.

Quelle: tagesschau.de