Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

1,6 triệu trẻ em phụ thuộc vào trợ cấp xã hội

TBVĐ-Tháng 12-2015 có xấp xỉ 1,54 triệu trẻ em phụ thuộc vào Hartz-IV, con số đó đã tăng lên khoảng 1,6 triệu vào tháng 12-2016. 

Số lượng trẻ em phụ thuộc vào trợ cấp xã hội Hartz-IV tăng lên trong những năm gần đây. Theo số liệu được Sở lao động trình Quốc hội, tháng 12-2015 có xấp xỉ 1,54 triệu trẻ em phụ thuộc vào Hartz-IV, con số đó đã tăng lên khoảng 1,6 triệu vào tháng 12-2016.

Báo cáo cũng chỉ ra số lượng trẻ em dưới 15 phụ thuộc vào trợ cấp xã hội từ bốn năm trên tăng từ 490.000 lên 522.000 trong giai đoạn 2013-2016. Lãnh đạo đảng cánh tả, Dietmar Bartsch nói: “Sự gia tăng ồ ạt số lượng trẻ em phụ thuộc trợ cấp Hartz IV dưới chính quyền hiện tại là một bản „cáo trạng“ đối với chính phủ.”

Trung bình, mỗi hộ gia đình nhận được 973 Euro mỗi tháng tiền Hartz-IV. Người độc thân nhận được trung bình 754 Euro. Đối với cặp vợ chồng chưa có con cái, trung bình tiền Hartz-Iv là 993 Euro. Mức trợ cấp còn phụ thuộc vào từng khu vực, thành phố trên nước Đức.

Q.Khánh