Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Video: Khi nào người cư trú bất hợp pháp được tạm dung (Duldung)?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

TBVĐ- Để được phép vào nước Đức, sinh sống học tập và làm việc hợp pháp người nước ngoài cần có hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế và giấy phép lưu trú hợp lệ. Nếu không phải ra khỏi lãnh thổ Liên bang Đức, vậy trong trường hợp nào người nước ngoài được đình chỉ tạm thời trục xuất?