Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thủ hiến bang Baden-Württemberg ủng hộ cải cách hệ thống hưu trí

Ảnh minh họa: pixabay.com

Trong bối cảnh thiếu hụt nguồn lực chuyên môn ngày càng trở nên nghiêm trọng và tuổi thọ của con người ngày càng gia tăng, việc xem xét lại và cải tiến hệ thống hưu trí trở nên cần thiết. Điều này được nhấn mạnh bởi Thủ hiến bang Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann.

Ông Kretschmann, một nhà chính trị thuộc đảng Xanh, đã lên tiếng về vấn đề này, chỉ ra rằng việc đặt ra tuổi nghỉ hưu cần phải được xem xét một cách có mục tiêu và linh hoạt hơn. Ông đưa ra lý do: không phải ai cũng làm việc nặng nhọc về thể chất đến tuổi nghỉ hưu. Có những người, sau những năm làm việc chăm chỉ, vẫn còn sức khỏe tốt và hoạt bát về mặt tinh thần. Họ khác biệt so với những người đã phải lao động chân tay nặng nhọc suốt cuộc đời.

Với sự thay đổi trong cấu trúc lao động hiện đại, ngày càng nhiều người tham gia vào lĩnh vực công việc tri thức so với công việc vật lý. Điều này đòi hỏi một sự điều chỉnh trong hệ thống lương hưu, nhằm phản ánh đúng nhu cầu và tình hình thực tế của xã hội.

HN