Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thời Gian Sử Dụng Internet ở Đức Giảm Nhẹ

Theo nghiên cứu của Postbank, người dân Đức trung bình sử dụng Internet 69 giờ mỗi tuần, giảm hai giờ so với năm trước, đây là mức cao thứ hai kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu cách đây chín năm.

Đặc biệt, nhóm tuổi từ 18 đến 39 sử dụng Internet rất nhiều, với trung bình 85 giờ mỗi tuần. Điều này cho thấy sự phụ thuộc mạnh mẽ của thế hệ trẻ vào các nền tảng trực tuyến và công nghệ số.

Những con số này phản ánh rõ ràng xu hướng tiêu thụ nội dung số và tương tác trực tuyến ngày càng tăng trong cuộc sống hàng ngày của người dân Đức.

Sự thay đổi này có thể do nhiều yếu tố, nhưng vẫn cho thấy vai trò quan trọng của Internet trong đời sống hàng ngày.