Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thành ngữ “jemandem Hals- und Beinbruch wünschen”

jemandem-hals-und-beinbruch-wunschen_s

Nghĩa tiếng Đức: jemandem alles Gute/ viel Erfolg/ Glück wünschen

Nghĩa tiếng Việt: chúc may mắn, thành công

Thành ngữ này thường được dùng để chúc nhau trước kì thi, trước khi thực hiện một công việc khó khăn hay chúc may mắn trước đi trượt tuyết.

Nguồn gốc: Thành ngữ này không bắt nguồn từ tiếng Đức mà từ tiếng Hebrew. Từ thời xa xưa, người Do Thái thường chúc nhau „hazloche un broche“, có nghĩa „thành công và phước lành“. Người Đức chuyển sang thành „Hals- und Beinbruch“ do phát âm giống.

Một cách giải thích khác: Theo quan niệm này xưa, những lời chúc tốt lành thường bị quỷ dữ biến thành điều trái ngược. Do đó, họ tìm cách đánh lừa quỷ bằng cách chúc điều xui xẻo.

Giống như người Đức, người Anh cũng dùng câu „break a leg“ (gãy một chân) để chúc may mắn.

Ví dụ: Ich denke, du wirst die Prüfung bestehen. Ich wünsche dir Hals- und Beinbruch.

Hast du morgen ein Interview? Hals- und Beinbruch! (Viel Erfolg!)


Hồng Nhung

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!