Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thành ngữ “das schwarze Schaf sein”

das-schwarze-schaf-sein_s

Nghĩa tiếng Đức: jemand, der in einer Gruppe unangenehm auffällt, Außenseiter

Nghĩa tiếng Việt: thành viên đơn lẻ, cá biệt, nổi loạn trong một nhóm hoặc những đứa trẻ khác biệt trong một gia đình.

Nguồn gốc: Thành ngữ này bắt nguồn tự sự hiện diện không mong muốn của con cừu đen trong đàn. Đa số những con cừu đều màu trắng. Tuy nhiên, thi thoảng trong đàn cũng có một con màu đen hay đốm. Những con cừu này không được yêu mến lắm, do lông của chúng khó nhuộm ra màu mong muốn hơn lông màu trắng. Lông của con cừu đen có thể làm giảm giá trị lông của cả đàn, do đó thường bị loại ra khỏi nhóm. Vì vậy, thành ngữ „das schwarze Schaf“ (con cừu đen) dùng để chỉ những người khác biệt trong nhóm, nhưng theo hướng tiêu cực.

Ví dụ: Lan ist das schwarze Schaf in der Familie, weil sie die einzige ist, die keinen Hochschulabschluss hat.

Hồng Nhung

Hãy nhấn “Thích Trang” và “Chia sẻ” bên dưới để mọi người có nhiều thông tin về pháp luật, các chế độ chính sách đối với người nước ngoài ở Đức trên trang Facebook của bạn!