Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quyền Lợi Lương Hưu cho Mẹ khi Sinh Con tại Đức

Ảnh minh họa

Trước đây, quyền lợi hưu trí dường như chỉ tập trung vào những đóng góp dựa trên lương từ công việc chính thức, làm mờ đi giá trị của việc chăm sóc gia đình không được trả công. Tuy nhiên, với sự nhận thức ngày càng tăng về vai trò không thể thay thế của phụ nữ trong việc giáo dục con cái, ở Đức thời gian nuôi dạy con cái được tính vào quỹ hưu trí của mẹ.

Quyền Lợi Lương Hưu cho Mẹ

Thời Gian Nuôi Dạy Con Được Ghi Nhận: Mẹ sẽ được ghi nhận tới 3 năm thời gian nuôi dạy cho mỗi đứa trẻ sinh từ năm 1992 trở đi, và 2 năm 6 tháng cho mỗi đứa trẻ sinh trước năm 1992.

Kinderberücksichtigungszeiten (Thời Gian Chăm Sóc Con Cái): Bất kể năm sinh của con, mẹ cũng có thể được ghi nhận tối đa 10 năm thời gian chăm sóc con cái.

Đơn Xin Ghi Nhận: Việc ghi nhận thời gian này không tự động; mẹ cần phải nộp đơn xin để thời gian nuôi dạy được tính vào lương hưu.

Chỉ Một Phụ Huynh Được Hưởng Lợi cùng một lúc: Quy định này nhằm tránh việc gấp đôi thời gian ghi nhận cho cùng một khoảng thời gian nuôi dạy. Vì vậy, hãy suy nghĩ trước về việc ai sẽ được ghi nhận thời gian này vào quỹ hưu trí. Không phụ thuộc vào khối lượng công việc nuôi dạy thực tế, các bậc cha mẹ cùng nuôi dạy có thể xác định qua việc đưa ra một tuyên bố thống nhất rằng thời gian nuôi dạy sẽ được ghi nhận cho phụ huynh nào. Nếu không có tuyên bố thống nhất nào được đưa ra, thời gian nuôi dạy thông thường sẽ được gán cho phụ huynh đã – dựa trên các tiêu chí khách quan – chủ yếu đảm nhận việc nuôi dạy.

Theo https://www.deutsche-rentenversicherung.de/