Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quên hòm đựng súng trên vỉa hè

Tòa án chính cao thẩm Hamburg phán, nhà chức trách có thể lấy lại giấy phép đi săn và sở hữu vũ khí nếu thợ săn để quên hòm đựng súng trên vỉa hè vì đã hành động không đáng tin cậy, gây nguy hiểm cho người vô tội (án số 5 AZ B 135/15).

Nguyên đơn xếp đạn và bộ phận súng trường vào chiếc hòm nhỏ chuẩn bị đi săn bắn, lúc lái xe đi lại để quên nó trên vỉa hè. Trên xa lộ anh ta sực nhớ và quay lại tìm nhưng không thấy đâu cả. Nguyên đơn trình cảnh sát, thưa bị mất cắp. Vài ngày sau một người nhặt được hoàn lại nguyên chiếc hòm không mất mát gì. Cơ quan Quản lý vũ khí được thông tin về sự cố, thu hồi giấy phép săn bắn và sở hữu súng. Ngoài ra, bắt đương sự phải hủy bỏ 18 cây súng hoặc bàn giao cho người có trách nhiệm. Đương sự chống lại, kiện tại tòa, thua ở sơ thẩm, kiện lên cao thẩm. Tòa án Hành chính cao thẩm Hamburg đứng về phía nhà chức trách, cho rằng anh ta không sử dụng đạn dược và vũ khí một cách thích đáng. Ngay cả khi chỉ quên một phần súng ống và đạn dược cũng không thể giải thích được vì nếu người tìm thấy thiếu lương thiện có thể đem bán hoặc mua những bộ phận còn thiếu cho đủ bộ ở ngoài chợ đen. “Nguyên đơn phải loại trừ hoàn toàn trường hợp hòm vũ khí rơi vào tay người không được phép”. Người thợ săn chứng tỏ anh ta không đáng tin cậy được sở hữu vũ khí chứ không phải vì lý do trễ nải nhận ra sự lơ đãng của mình trên xa lộ.