Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những thay đổi đáng chú ý về thuế từ 2009

Cuối năm 2008 đầu 2009, chính phủ đại liên minh Große Koalition đang dự định thay đổi hàng loạt các quy định về thuế, được tóm tắt dưới đây. Tuy nhiên không loại trừ khả năng các quy định này có thể có thay đổi cho đến khi có hiệu lực pháp lý.

Ngoài việc áp dụng mức 25% với thuế lợi tức (lãi tài chính) đã được Hạ Thượng viện thông qua, chính phủ có dự định bỏ quy định miễn thuế từ các khoản lãi kiểu Termingeschảft (Swaps, Optionen, Futures…) từ các quỹ tiết kiệm mang tên Steuerspar- fonds; áp thuế (có thể ở mức 1%) với các khoản tiền đầu tư đã từng trả một lần từ các hợp đồng bảo hiểm Lebensversicherung, áp dụng quy định thuế lãi tài chính (Abgeltungsteuer) với các khoản lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đóng cho nước ngoài, ngay cả khi các hãng bảo hiểm đó không có chi nhánh ở Đức.

Tái áp dụng khấu hao degressiv: Quy định khấu hao tài sản động của doanh nghiệp (tối đa 30% / năm), từng được áp dụng trong các năm 2006 và 2007 và tạm dừng trong năm 2008 vừa qua, được áp dụng tiếp tục trong năm 2009 trong khuôn khổ chương trình cứu trợ kinh tế của chính phủ. Mua sắm động sản doanh nghiệp từ 1.1.2009 đến 31.12.2010 sẽ được phép khấu hao theo hình thức degres- sive AfA (tối đa 25% tổng trị giá tài sản).

Các khoản chi phí sửa nhà được trừ thuế thu nhập từ 10%  nâng lên 20% (tối đa 510 Euro) theo điều ớ35a EStG trong khuôn khổ quy định hỗ trợ các hình thức lao động thu nhập thấp (geringfügige Bescharftigungsverhảltnisse  –  Mini  Jobs). Hỗ trợ họat động công ích (Ehrenamt): Miễn thuế thu nhập 2.100 Euro cho huấn luyện viên tại các câu lạc bộ (wbungsleiter) theo điều ớ3 Nr. 26 EStG, miễn thuế 500 Euro theo điều ớ3 Nr. 26a EStG từ các thu nhập đem lại do các hoạt động công ích, danh  dự (Ehrenamtlich).

Nới rộng điều kiện cho các doanh nhiệp áp dụng khấu hao đặc biệt Sonderabschreibung 20% và trừ 40% giá trị tài sản dự kiến mua sắm trong năm tới vào lãi thu được trong năm nay Investitionsabzugsbetrag). Trước đây quy định trên chỉ áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ dưới một giới hạn nhất định. Nay mở rộng giới hạn đó theo bảng dưới đây:bang

Chẳng hạn, cửa hàng lãi trong năm 2009 là 150.000 Euro, dự kiến trong năm 2010 mua bàn ghế máy tính hết 50.000 Euro, thì mức lãi trên được khấu trừ 20.000 Euro (=50.000 x 40%), chỉ còn 130.000 Euro tiền lãi phải tính thuế thu nhập (= 150.000 – 20.000). Với mức lãi 150.000 Euro trên, trước năm 2009 không được khấu trừ, vì lúc đó chỉ được phép áp dụng cho doanh nghiệp lãi dưới 100.0 Euro.

Quỹ đầu tư vốn của công nhân doanh nghiệp: Từ ngày 1.4.2009 áp dụng quy định “Mitarbeiterbeteiligungsfonds”  (hay còngọi là lương đầu tư – Investivlöhne), một hình thức khuyến khích công nhân tham gia đóng góp vốn doanh nghiệp. Mức cao nhất được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế lương là 360 Euro / năm, con số này cũng không phải trừ tỷ suất bảo hiểm xã hội phải đóng.

Các thay đổi đối với lao động thu nhập thấp “Minijob

Người làm việc Minijob khi bị ốm có quyền yêu cầu nhận lương từ chủ lao động cho tới 42 ngày (một lần ốm), chỉ sau đó quỹ bảo hiểm mới có trách nhiệm tiếp tục trả lương. Các doanh nghiệp với số lượng công nhân dưới 30 người sẽ được thanh toán lại tiền lương đã trả trên thông qua quỹ chung gọi là (U1), do các doanh nghiệp đóng bảo hiểm với mức 0,6% lương chưa trừ thuế của lao động (trước 1.1.2009: 0,1%).

Quỹ chung U2 được hình thành từ khoản đóng góp của doanh nghiệp với mức 0,7% lương chưa trừ thuế (từ 1.1.2009), được dùng để chi trả cho người lao động ví dụ trong thời gian nghỉ đẻ theo luật Mutterschutzgesetz. Các doanh nghiệp có công nhân thu nhập thấp dạng Minijob có trách nhiệm đăng ký công nhân với trung  tâm  Minijob-Zentrale và chứng minh các khoản đóng góp. Thủ tục đăng ký có nội dung bổ sung  sau:

– Mã số doanh nghiệp đứng ra nhận bảo hiểm tai nạn (Betriebsnummer des Unfallversich- erungstrảgers)

– Số bảo hiểm tai nạn của doanh nghiệp (Unfallversicherungsmitgliedsnummer des Bescharftigungsbetriebes),

– Lương lao động kèm bảo hiểm tai nạn

– Số giờ lao động

Các thông tin có thể xem chi tiết tại trang web  www.minijob-zentrale.de

(Hoài Nam tổng hợp)