Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nguồn Gốc Lá Cờ 3 Màu Của Đức: Biểu Tượng Của Tự Do và Thống Nhất

Ảnh minh họa: pixabay.com

Lá cờ Đức, với ba dải màu đặc trưng đen, đỏ và vàng, là một biểu tượng của lịch sử và những thử thách mà quốc gia này đã trải qua. Tuy nhiên, nguồn gốc chính xác và ý nghĩa thực sự đằng sau những màu sắc này là gì?

Màu Sắc Lịch Sử và Tự Do

Những màu sắc này xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 19, liên quan đến phong trào dân quyền tự do. “Hiệp hội sinh viên yêu nước Đức”, thành lập tại Jena vào năm 1818, đã chọn ba màu sắc này với niềm tin rằng chúng là biểu tượng của đế chế cũ.

Tại Lễ hội Hambach năm 1832, là một bước ngoặt quan trọng, lá cờ ba màu này trở thành biểu tượng của khoảng 40,000 người ủng hộ tự do dân sự, dân chủ và phản đối kiểm duyệt và chế độ bảo thủ. Những màu sắc này sau đó đã được chấp nhận làm màu chính thức của Liên bang Đức sau cuộc cách mạng tháng 3 năm 1848, đại diện cho tự do dân sự, dân chủ và sự đoàn kết thông qua một phong trào quốc gia.

Những Thay Đổi Và Sự Tái Xuất Hiện

Mặc dù lá cờ ba màu đã mất ảnh hưởng trong một thời gian sau khi cuộc cách mạng năm 1848 không thể thống nhất Đức, nhưng nó đã quay trở lại dưới thời Cộng hòa Weimar vào năm 1918. Lúc này, màu đen, đỏ và vàng trở thành biểu tượng của giá trị dân chủ, cộng hòa và tự do dân sự.

Tuy nhiên, dưới triều đại Đức Quốc xã, lá cờ svastika trở thành biểu tượng chính thức, đến năm 1945, Cộng hòa Liên bang Đức đã quay trở lại với ba màu sắc cũ, làm mới lại truyền thống và bản sắc quốc gia.

Lá Cờ Trong Thời Gian Đức Bị Chia Cắt

Khi Đức bị chia cắt, Đức Đông đã chọn giữ lại màu đen, đỏ và vàng nhưng thêm vào biểu tượng búa và la bàn, đại diện cho chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhưng khi hai miền Đức hợp nhất vào năm 1990, lá cờ ba màu đen, đỏ và vàng một lần nữa đại diện cho sự thống nhất và tự do của dân tộc Đức.

Lá cờ ba màu của Đức không chỉ đơn thuần là một biểu tượng chính thức mà còn phản ánh những giai đoạn biến đổi của lịch sử và văn hóa Đức. Đen, đỏ và vàng chứng tỏ sự kiên định và phản ánh tinh thần thống nhất, tự do và dân chủ của người dân Đức qua các thời đại.

Theo thelocal.de