Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Lưu ý khi nhận hộ bưu phẩm hàng xóm

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

TBVĐ- Không ít trường hợp hàng xóm tốt bụng nhận giúp bưu phẩm, trong khi người nhận vắng nhà.

Từ thời điểm kí tên nhận hàng giúp, người hàng xóm phải chịu trách nhiệm cho bưu phẩm đó. Vì vậy, cẩn bảo quản bưu phẩm cẩn thận và tuyệt đối không để hàng trước cửa nhà hàng xóm. Trong trường hợp xảy ra thiệt hại, người gửi phải chứng minh được người hàng xóm gây ra thiệt hại đó. Chẳng hạn, khi người hàng xóm để bưu phẩm ngoài ban công khiến bưu phẩm bị ướt hay khi hàng xóm để bưu phẩm trước cửa nhà người nhận và hàng bị mất.

Hàng xóm có trách nhiệm phải nhận bưu phẩm?

Những nhà bảo vệ người tiêu dùng khuyên hàng xóm không nên nhận hàng khi thấy hộp bị rách hay ướt. Khi hàng được gửi lại chi nhánh của công ty vận chuyển, chi nhánh đó sẽ chịu trách nhiệm cho thiệt hại.

Phải giữ hàng cho hàng xóm trong bao lâu?

Không có quy định rõ ràng về điều này. Những việc bạn có thể làm khi không thấy hàng xóm đến lấy hàng: Thông báo cho hàng xóm và đưa ra một thời hạn cụ thể. Nếu trong thời hạn này vẫn không thấy hàng xóm đến lấy hàng, có thể mang bưu phẩm đến nộp tại văn phòng quản lý đồ thất lạc Fundbüro hoặc gửi ngược lại cho người gửi. Tuy nhiên, khi đó bạn sẽ phải chịu phí gửi.

H.Phong