Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Luật bảo vệ bà mẹ (Mutterschutzgesetz)

Ảnh minh họa: pixabay.com

TBVĐ- Những phụ nữ lao động hưởng lương khi có mang sẽ được luật pháp bảo vệ.

Theo luật này người phụ nữ lao động hưởng lương khi có mang sẽ được luật pháp bảo vệ không bị thải hồi kể từ lúc bắt đầu mang thai cho đến hết tháng thứ 4 sau khi đẻ.

Chỉ trừ một số trường hợp ngoại lệ đặc biệt, như: doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản phải ngừng một số bộ phận mà không thể tìm việc mới cho người mang thai, hay những doanh nghiệp nhỏ (dưới 10 nhân công) không thể tiếp tục hoạt động nếu không có lực lượng chuyên môn thay thế người mang thai.

Ngay cả trong trường hợp người mang thai phạm lỗi lao động, chủ thuê việc muốn thải hồi họ cũng phải đệ đơn đến Sở Lao động, tuyên bố hủy hợp đồng là đúng.

Hợp đồng lao động bị tuyên hủy chỉ có hiệu lực một khi được Sở Lao  động chấp thuận.

Nếu người mẹ sau khi sinh hưởng tiền cha mẹ (Elterngeld), quy định chống thải hồi sẽ có giá trị cho đến khi hết thời hạn hưởng tiền trên.

Trần Nguyễn (Tổng hợp)