Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Giấy nghỉ ốm qua điện thoại có thể được cấp từ 7/12/2023

Ảnh minh họa: pixabay.com

Theo thông tin từ ARD, việc cấp giấy nghỉ ốm qua điện thoại sẽ có thể được thực hiện lại từ thứ Năm tuần tới, 7/12/2023.

Monika Lelgemann, Chủ tịch Ủy ban Liên bang chung bao gồm các bác sĩ, bệnh viện và bảo hiểm y tế, cho biết họ sẽ xem xét quy định này trong cuộc họp vào ngày 7 tháng 12. Nếu quy định này được chấp thuận, nó sẽ ngay lập tức có hiệu lực.

Tuy nhiên, bệnh nhân cần phải là bệnh nhân của phòng khám. Các phòng khám cũng cần phải xác minh danh tính của người gọi.

Giấy nghỉ ốm qua điện thoại nhằm giảm tải cho các phòng mạch và bảo vệ bệnh nhân khác. Những người không cần thiết phải đến bác sĩ có thể ở nhà nghỉ ngơi thay vì phải đến phòng mạch.

Quy định này đã được áp dụng từ đầu đại dịch Corona vào mùa xuân 2020 và được gia hạn liên tục, được coi là hợp lý.

Cả chính trị và ngành y tế đều nhất trí rằng quy định này nên được áp dụng một cách vĩnh viễn.

Theo MDR