Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

FDP muốn giảm Thuế sau Quyết định tăng trợ cấp công dân (Bürgergeld)

Đồ họa: Trung Hiếu

Mới đây, nội các Đức đã quyết định tăng tiền trợ cấp cho công dân, một quyết định đáng chú ý với mục tiêu giúp đỡ người dân đối diện với tình hình kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, đảng Tự do Dân chủ (FDP) cũng muốn giảm thuế, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và phần lớn xã hội.

Tổng thư ký (Generalsekretär) của đảng FDP, ông Bijan Djir-Sarai, đã lên tiếng: “Những người làm việc không nên chỉ luôn được yêu cầu đóng góp để tài trợ cho các dịch vụ xã hội cao hơn. Phần lớn xã hội của chúng ta cũng cần được giảm thuế,”

Bộ trưởng tài chính Christian Lindner, cũng từ FDP, đã đề xuất một khoản giảm thuế thêm ước lượng khoảng 1,9 tỷ euro.

HN