Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Đức Chấm Dứt Chính Sách Kiểm Soát Giá Điện và Khí Đốt vào Cuối Năm 2023

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Đến cuối năm 2023, chính phủ Đức sẽ chấm dứt các biện pháp kiểm soát giá điện và khí đốt. Trước đó, Quốc hội đã dự định kéo dài chính sách giới hạn giá năng lượng cho khí đốt và điện (Energiepreisbremse) đến ngày 31 tháng 3 năm 2024.

Tuy nhiên, sau phán quyết ngân sách của Tòa án Hiến pháp Liên bang, kế hoạch này không được tiếp tục. Bộ trưởng Tài chính Liên bang, Christian Lindner, đã xác nhận điều này và cũng để ngỏ khả năng giảm phí mạng lưới trong tương lai.

Dù có lo ngại về việc tăng giá, chuyên gia kinh tế Ute Schyns cho rằng thị trường năng lượng đã ổn định, với nhiều nhà cung cấp giảm giá. Hơn 550 nhà cung cấp cơ bản đã thông báo giảm giá từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, giảm trung bình 13%, mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Đối với gia đình có bốn người và tiêu thụ 20.000 kilowatt giờ khí đốt, điều này tương đương với việc giảm 356 euro mỗi năm. Tương tự, giá điện cũng được dự đoán sẽ giảm.

HN