Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Du khách phải nộp thuế du lịch khi đến Malaysia từ ngày 1-8

Hình minh họa: Bảo Quốc

Từ ngày 1-8, thuế du lịch được thu tại tất cả cơ sở lưu trú dành cho du khách, với các mức thuế từ 2,5 ringgit/phòng/đêm cho cơ sở không được xếp hạng, đến 20 ringgit/phòng/đêm (hơn 4,5 USD) cho cơ sở được xếp hạng 5 sao.

Việc đăng ký các nhà khai thác cơ sở lưu trú sẽ bắt đầu vào tháng 7. Du khách không phải nộp thuế du lịch tại các cơ sở lưu trú là homestay và kampungstay (ở làng) đã đăng ký, cơ sở do tổ chức giáo dục và tôn giáo quản lý không nhằm mục đích thương mại. Cơ sở lưu trú có ít hơn 10 phòng cũng được miễn thuế du lịch.
Theo Luật Thuế Du lịch thông qua vào tháng 4, du khách ở lại bất kỳ cơ sở lưu trú phải nộp thuế du lịch thông qua nhà khai thác cơ sở lưu trú đó. Thuế được tính theo phòng, bất kể số du khách cùng ở trong phòng đó.

Bộ trưởng Du lịch và Văn hóa Mohamed Nazri Abdul Aziz cho biết, nguồn thuế du lịch dự kiến khoảng 655 triệu ringgit (hơn 153 triệu USD) mỗi năm nếu công suất phòng đạt 60% trong tổng số 11 triệu phòng trên cả nước.

Theo Bảo Nghi/ Báo Sài Gòn Giải Phóng