Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

DHL tăng giá cước vận chuyển cho khách hàng doanh nghiệp kể từ tháng 10 năm 2023

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Từ tháng 10 năm 2023, DHL, một trong những công ty vận chuyển hàng đầu thế giới, đã công bố giá mới áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp.

Theo thông báo chính thức từ DHL, giá cả cho các sản phẩm dành cho khách hàng doanh nghiệp sẽ tăng lên. Tuy nhiên, khách hàng cá nhân không bị ảnh hưởng bởi việc tăng giá này.

Công ty đã giải thích nguyên nhân cho việc điều chỉnh giá cả này chủ yếu xuất phát từ mức lương cao hơn cùng với tình hình lạm phát kéo dài.

Những thay đổi về giá cả này phản ánh sự gia tăng chi phí hoạt động mà DHL đang phải đối mặt.

HN