Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Từ năm 2024 trợ cấp công dân Bürgergeld tăng nhanh hơn lương cơ bản, liệu người dân có động lực làm việc?

Ảnh minh họa: Trung Hiếu

Bắt đầu từ tháng 1 năm 2024, người dân trưởng thành không kết hôn và không có con sẽ được hưởng mức trợ cấp công dân Bürgergeld là 563 Euro hàng tháng từ quỹ nhà nước. Mức trợ cấp này đã tăng thêm 61 Euro, chiếm mức tăng 12,2% so với trước.

Dù vậy, đối với người lao động có mức lương tối thiểu, tình hình không mấy sáng sủa. Lương của họ theo giờ chỉ tăng thêm 41 Cent, đạt mức 12,41 Euro kể từ tháng 1, mức tăng này chỉ là 3,4%. Khi tính cho một tháng với giả định làm 8 giờ/ngày, tổng thu nhập của họ chỉ tăng thêm 65,60 Euro.

Tuy nhiên, đối với người độc thân không có con và nằm trong loại thuế 1, thu nhập ròng chỉ tăng thêm khoảng 50 Euro. Điều đáng chú ý là số tiền này thấp hơn gần 6 Euro so với những người được hưởng trợ cấp từ quỹ nhà nước.

HN