Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tự Làm Giàn Hoa Cẩm Tú Cầu Với Vật Liệu Rẻ Tiền

Tự Làm Giàn Hoa Cẩm Tú Cầu Với Vật Liệu Rẻ Tiền
Hoa cẩm tú cầu thường cần sự hỗ trợ để giữ dáng, đặc biệt là loại Annabelle với bông hoa lớn. Một cách đơn giản và rẻ tiền là sử dụng tấm lưới xi măng từ cửa hàng xây dựng.

Cách làm: Mua tấm lưới xi măng với giá khoảng 7 euro và đặt nó trên cây cẩm tú cầu vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Để cố định lưới, bạn có thể dùng neo đất. Khi cây lớn lên, lưới sẽ bị che khuất nhưng vẫn giúp cây đứng vững trước gió và mưa.

Sử dụng khác: Lưới xi măng còn có thể dùng để hỗ trợ cây thân thảo cao, cây leo hoặc cây rau như dưa chuột.