Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Trường hợp nào giấy phép cư trú vĩnh viễn (Niederlassungserlaubnis) mất hiệu lực?

TBVĐ- Giấy phép định cư dài hạn (Niederlassungserlaubnis) được phép định cư vĩnh viễn ở Đức, có quyền lao động, không bị hạn chế về thời gian và phạm vi lưu trú, không phải chịu bất kỳ ràng buộc nào. Khi nào giấy này mất hiệu lực?