Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Thành phố Thụy Điển kêu gọi người dân chào hỏi nhau

Thụy Điển. Ảnh: N. Hưng

Thành phố Luleå đang thúc đẩy chiến dịch chào nhau trong mùa đông để người dân bớt cô đơn.