Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Tác Động Của Minijob Đến Tuổi Nghỉ Hưu

Tác Động Của Minijob Đến Tuổi Nghỉ Hưu
Minijob, hay công việc bán thời gian nhỏ, không chỉ là một nguồn thu nhập thêm mà còn ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu. Trong bối cảnh thảo luận sôi nổi về chính sách hưu trí tại Đức, việc hiểu rõ các quy định liên quan đến Minijob là rất quan trọng.

Quy Định Về Tuổi Nghỉ Hưu
Theo quy định hiện hành, tuổi nghỉ hưu không bị trừ lương sẽ dần dần tăng lên 67 tuổi vào năm 2031 đối với những người sinh từ năm 1964 trở đi. Tuy nhiên, có thể nghỉ hưu sớm hơn với điều kiện phải chịu mức trừ lương nhất định hoặc phải đáp ứng đủ số năm đóng bảo hiểm.

Ảnh Hưởng Của Minijob
Một câu hỏi thường gặp là Minijob có thể giúp nghỉ hưu sớm hơn không? Theo thông tin từ Deutsche Rentenversicherung, thời gian làm việc Minijob cũng được tính vào thời gian đóng bảo hiểm, nếu người lao động không xin miễn trừ bảo hiểm.

Quy Định Chi Tiết
Đối với những người có ít nhất 35 năm đóng bảo hiểm, có thể nghỉ hưu sớm từ 63 tuổi với mức trừ 3,6% mỗi năm. Đặc biệt, những người có 45 năm đóng bảo hiểm có thể nghỉ hưu không bị trừ lương từ 65 tuổi, áp dụng cho những người sinh từ năm 1964 trở đi.