Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Sofa Hay Couch – Đâu Là Sự Khác Biệt?

Sofa Hay Couch – Đâu Là Sự Khác Biệt?

Nhiều người thường sử dụng thuật ngữ “sofa” và “couch” thay thế cho nhau, nhưng thực sự chúng có sự khác biệt. “Sofa” bắt nguồn từ tiếng Ả Rập “suffah”, ám chỉ một loại ghế dài có đệm và gối. Trong khi đó, “couch” xuất phát từ tiếng Anh và tiếng Pháp, ám chỉ một loại ghế dài để nằm hoặc ngồi. Sofa thường có hai tay vịn và lưng ghế cao, đủ chỗ cho bốn người trở lên. Couch có thể chỉ có một tay vịn hoặc không có, lưng ghế thấp hơn và đủ chỗ cho một đến ba người. Tuy nhiên, trong thực tế hiện đại, sự khác biệt này ít được chú ý và cả hai thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong ngữ cảnh chung.