Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Skandinavia Chuẩn Bị Cho Xung Đột Với Nga

Skandinavia Chuẩn Bị Cho Xung Đột Với Nga

Skandinavia đang chuẩn bị cho khả năng xung đột với Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Bắc Cực. Các nước Bắc Âu như Thụy Điển và Phần Lan đã từ bỏ chính sách trung lập và gia nhập NATO để tăng cường phòng thủ. Việc băng tan ở Bắc Cực mở ra các tuyến đường và tài nguyên mới, nhưng cũng làm tăng nguy cơ xung đột quân sự. Nga đã tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực này, và NATO cũng đang triển khai lực lượng để đối phó. Sự cạnh tranh và quân sự hóa ở Bắc Cực đang đặt ra nhiều thách thức về an ninh.