Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Nông Dân Đức Biểu Tình Chống Lại Cắt Giảm Trợ Cấp: Đại Đa Số Người Dân Ủng Hộ

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Gần đây, nông dân Đức đã đứng lên biểu tình chống lại kế hoạch cắt giảm trợ cấp cho dầu diesel nông nghiệp, một phần trong các chính sách nông nghiệp mới của chính phủ. Sự kiện này đã dẫn đến việc chặn các đường cao tốc và gây rối loạn giao thông trên khắp nước Đức.

Một khảo sát gần đây của Forsa cho tạp chí “Stern” cho thấy, 81% người Dân Đức thể hiện sự thông cảm với hành động của nông dân. Trong khi đó, 18% không đồng tình với việc chặn đường và chỉ có 1% không bày tỏ ý kiến. Điều đáng chú ý là cuộc biểu tình nhận được sự ủng hộ lớn từ cả cư dân thành thị và nông thôn, với mức độ thông cảm lên tới 88% ở các khu vực dân số dưới 5000 người.

Sự ủng hộ mạnh mẽ cũng đến từ các cử tri của các đảng chính trị khác nhau. Đặc biệt, người ủng hộ AfD có tỷ lệ thông cảm cao nhất là 98%, theo sau là cử tri của CDU/CSU và FDP. Ngay cả những người ủng hộ liên minh Ampel, bao gồm cả cử tri của SPD, cũng thể hiện sự đồng cảm với nông dân. Riêng cử tri của Đảng Xanh có tỷ lệ thông cảm thấp hơn ở mức 61%.

Dữ liệu được thu thập bởi Viện Nghiên cứu Thị trường và Ý kiến Forsa cho Stern và RTL Deutschland, với sự tham gia của 1001 người được hỏi. Cuộc khảo sát này không chỉ phản ánh tâm trạng hiện tại của người Dân Đức đối với vấn đề nông nghiệp mà còn cho thấy mức độ quan tâm cao đối với ngành nông nghiệp nói chung.

Theo Focus