Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Những bước cần thực hiện khi bị mất thẻ cư trú ở Đức

Việc mất thẻ cư trú Aufenthaltstitel ở Đức có thể xảy ra với bất kỳ ai sống ở đây. Nếu bạn bị mất thẻ cư trú của mình, hãy thực hiện các bước sau đây:

Khóa thẻ cư trú: Ngay khi bạn phát hiện thẻ cư trú của mình mất hoặc bị đánh cắp, hãy báo cáo ngay lập tức cho cảnh sát địa phương hoặc gọi đường dây nóng của Đức tại số 01801 33 33 33 để yêu cầu khóa thẻ. Bạn sẽ cần có Sperrkennwort (mật khẩu khóa) của mình để thực hiện việc này, thông thường nó được gửi kèm theo thư cùng với PIN và PUK cho thẻ cư trú của bạn.

Liên hệ với Sở ngoại kiều Ausländerbehörde nơi cấp thẻ: Sau khi báo cáo việc mất thẻ cư trú, bạn cần liên hệ với Ausländerbehörde để đặt lịch hẹn và cung cấp các tài liệu cần thiết để được cấp lại thẻ mới. Thông thường, các tài liệu cần thiết bao gồm hộ chiếu, giấy tờ xác nhận tạm trú và các giấy tờ liên quan đến tình trạng tạm trú của bạn.

Nếu bạn mất hộ chiếu và thị thực của mình, điều đầu tiên bạn cần làm là đặt hộ chiếu mới tại cơ quan ngoại giao của người sở hữu hộ chiếu. Khi có hộ chiếu mới, bạn cần đặt cuộc hẹn tại Ausländerbehörde để làm các bước tiếp theo xin cấp lại thẻ cư trú.

Tùy thuộc vào bang, việc cấp thẻ mới có thể mất đến ba tháng. Nếu bạn cần rời khỏi Đức gấp và không có thời gian để nhận thẻ cư trú hoặc giấy phép cư trú mới, hãy liên hệ với Ausländerbehörde ngay lập tức. Họ sẽ có thể cấp giấy chứng nhận tạm trú Fiktionsbescheinigung.

Hải Nam