Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Khủng hoảng ngân sách: Liên đoàn bảo vệ trẻ em cảnh bảo không nên dừng Kindergrundsicherung

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Liên Đoàn Bảo Vệ Trẻ Em gần đây đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ dừng lại Kindergrundsicherung do khủng hoảng ngân sách hiện nay.

Theo Sabine Andresen, Chủ tịch của Liên Đoàn, “Trong thời kỳ khủng hoảng, chúng ta mới thấy rõ liệu nhà nước có thực hiện trách nhiệm của mình đối với trẻ em và thanh thiếu niên hay không”. Câu nói này không chỉ phản ánh tình trạng cấp bách mà còn nhấn mạnh về vai trò và trách nhiệm của chính phủ trong việc bảo vệ và đầu tư cho thế hệ tương lai.

Chính sách bảo vệ cơ bản cho trẻ em không chỉ là một biện pháp giảm nhẹ tình trạng đói nghèo mà còn là một đầu tư chiến lược cho tương lai. Những biện pháp chống đói nghèo ở trẻ em sẽ góp phần tạo ra một xã hội bền vững và phát triển, nơi mà mọi công dân – không kể tuổi tác – đều được đảm bảo quyền lợi cơ bản và cơ hội phát triển.

Một điểm đáng chú ý khác mà Andresen nhấn mạnh là trẻ em không có quyền bầu cử. Điều này có nghĩa là họ không thể trực tiếp ảnh hưởng đến các quyết định chính trị, và do đó, họ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn – những người có quyền lực và quyền quyết định – để bảo vệ và đại diện cho lợi ích của mình.

HN