Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Chăm sóc răng miệng cho trẻ em: Tầm quan trọng của cuộc kiểm tra sớm

Ảnh minh họa: pixabay.com

Một nghiên cứu gần đây của Hiệp hội Chăm sóc Răng miệng cho Thanh thiếu niên Đức cho biết rằng 15% trẻ 3 tuổi ở Đức mắc bệnh sâu răng. Điều này đòi hỏi sự quan tâm đặc biệt đến việc chăm sóc răng miệng cho trẻ em ngay từ khi còn nhỏ. Trong quá trình này, cuộc kiểm tra sớm và Liệu pháp fluoride đóng vai trò quan trọng.

Theo AOK, các cuộc kiểm tra sớm và Liệu pháp fluoride sẽ được chi trả.

Các cuộc kiểm tra sớm cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ từ tháng thứ 6 đến khi tròn 33 tháng tuổi:

  • Kiểm tra 1: từ tháng thứ 6 đến khi tròn 9 tháng tuổi
  • Kiểm tra 2: từ tháng thứ 10 đến khi tròn 20 tháng tuổi
  • Kiểm tra 3: từ tháng thứ 21 đến khi tròn 33 tháng tuổi

Khoảng cách giữa hai cuộc kiểm tra sớm ít nhất là bốn tháng. Trẻ cũng được hưởng hai lần mỗi nửa năm một Liệu pháp fluoride để củng cố men răng giữa tháng thứ 6 và khi tròn 33 tháng tuổi. Ngoài ra, trong cuộc kiểm tra sớm, cha mẹ/người chăm sóc sẽ được hướng dẫn về biện pháp vệ sinh miệng, ví dụ như cách chải răng cho trẻ và cách hỗ trợ trẻ trong quá trình này.

Cuộc kiểm tra sớm cho trẻ từ tháng thứ 34 đến khi tròn 6 tuổi:

  • Kiểm tra 1: từ tháng thứ 34 trở đi
  • Kiểm tra 2 và 3: cho đến khi trẻ tròn 6 tuổi

Khoảng cách giữa các cuộc kiểm tra là ít nhất mười hai tháng. Trẻ có nguy cơ mắc bệnh sâu răng đặc biệt được hưởng hai lần mỗi nửa năm một Liệu pháp fluoride để phòng ngừa sâu răng từ tháng thứ 34 trở đi.

Chương trình cuộc kiểm tra sớm và Liệu pháp fluoride của AOK không chỉ đảm bảo sự chăm sóc răng miệng tốt cho trẻ em mà còn giúp phòng ngừa các vấn đề về răng miệng từ nhỏ. Việc giữ gìn răng miệng là một phần quan trọng của việc duy trì sức khỏe tổng thể. Cha mẹ và người chăm sóc có vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn và định kỳ đưa trẻ đến các cuộc kiểm tra sớm và liệu trình phủ Fluoride để bảo vệ hàm răng và sức khỏe răng miệng của trẻ em.