Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Các bước để trở thành công dân Đức

TBVĐ- Những người không sinh ra ở Đức cũng có thể có quốc tịch Đức nếu đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của đất nước này. Video sau đây sẽ giúp bạn hiểu được các bước tổng thể để trở thành công dân Đức.

Chí Vỹ