Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Báo cáo Giáo dục Quốc gia: Số lượng học sinh bỏ học tăng cao tại Đức

Theo Báo cáo Giáo dục Quốc gia, số lượng học sinh rời trường mà không hoàn thành bậc học tại Đức vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2022, con số này ước tính khoảng 52.300 thanh thiếu niên, tương đương với 6,9% tổng số học sinh. Tỷ lệ này tăng từ 6,2% năm 2021 và 5,9% năm 2020.

Số lượng thực tế có thể còn cao hơn do những học sinh rời trường trong năm học không được tính vào. Nguyên nhân có thể bao gồm các yếu tố kinh tế, gia đình và xã hội. Việc bỏ học sớm gây ra nhiều hệ quả tiêu cực như khó khăn trong tìm kiếm việc làm và thu nhập thấp.