Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bang Hessen chi khoảng 1,7 triệu Euro hỗ trợ 1775 người tị nạn tự nguyện trở về quê hương

Khi nói về vấn đề di cư, nhiều người thường nghĩ đến những con số lớn và những câu chuyện phức tạp đằng sau. Tại Đức, bang Hessen đã đứng ra để hỗ trợ những người di cư muốn trở về quê nhà, và giữa năm 2019 và 2022, số người đã được hỗ trợ lên đến 1775.

Một số liệu thống kê gần đây từ Bộ Nội vụ bang Hessen đã tiết lộ rằng, trong số 1775 người đã nhận sự hỗ trợ để trở về, có đến 58 người đã quyết định trở lại Đức. Lý do cho việc quay trở lại chưa rõ ràng, nhưng có lẽ liên quan đến những khó khăn và thách thức mà họ gặp phải khi trở về quê hương.

Chương trình REAG/GARP do liên bang và các bang thực hiện đã giúp những người này có cơ hội trở về nhà, thông qua việc cung cấp tiền cho vé máy bay, chi phí du lịch và một khoản hỗ trợ tài chính ban đầu. Tổng cộng, bang Hessen đã chi khoảng 1,7 triệu Euro cho chương trình này.

Dưới góc độ địa lý, Iraq là quốc gia có số lượng công dân trở về cao nhất, với 275 người, tiếp theo là Albania và Iran. Tuy nhiên, sự hỗ trợ tài chính này không phải lúc nào cũng đi đến đúng địa chỉ. 152 trường hợp đã được yêu cầu trả lại số tiền hỗ trợ vì họ đã quyết định trở lại Đức hoặc không rời đi như đã cam kết.

HP