Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Bán hàng trên Facebook chính thức phải nộp thuế

HÌnh minh họa: nguồn pixabay.com/

Cục Thuế TP.HCM vừa ra thông báo về nghĩa vụ đăng ký thuế, khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh qua Facebook, các trang thương mại điện tử.

Theo đó, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức thương mại điện tử (bán hàng hóa, dịch vụ qua mạng Internet, mạng xã hội, Facebook và các hình thức thương mại điện tử khác) có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ tất cả hình thức kinh doanh (bao gồm cả hình thức kinh doanh qua mạng) trên 100 triệu đồng/năm có nghĩa vụ đăng ký, khai nộp thuế.

Các loại thuế, lệ phí phải nộp bao gồm: Lệ phí môn bài (300.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm); thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế tiêu thụ đặc biệt; thuế bảo vệ môi trường…

Mức thuế giá trị gia tăng mà người kinh doanh phải nộp ở mức 1%, 2%, 3% và 5% trên giá bán, tùy loại hàng hóa, dịch vụ. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp ở mức 0,5% đến 2%, tùy nhóm hàng hóa, dịch vụ. Ví dụ, người kinh doanh bán buôn, bán lẻ hàng hóa nộp tổng hai loại thuế trên là 1,5%; vận tải, dịch vụ như dịch vụ ăn uống, sản xuất chế biến hàng hóa… nộp 4,5%; hoạt động kinh doanh khác 3%…

Người kinh doanh đến Chi cục Thuế nơi cư trú hoặc tạm trú để đăng ký, khai nộp thuế.

Theo Quỳnh Như / Báo Pháp Luật TP HCM