Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Quy định mới về quảng cáo

30/07/2016 0

 Kể từ ngày 30.12.2008, khi bộ luật chống cạnh tranh không lành mạnh UWG mới (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) bắt đầu có hiệu lực, Đức đã áp dụng các quy định mới được sửa […]