Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Real đã nộp đơn phá sản, các siêu thị Real sẽ đóng cửa vào năm 2024

Hình ảnh minh họa được tạo bởi Dall E 3

Chuỗi siêu thị Real đang gặp khó khăn quyết định tách mình khỏi một số cửa hàng và dự định sẽ đóng cửa các cửa hàng cuối cùng vào ngày 31 tháng 3 năm 2024.

14 cửa hàng sẽ được chuyển giao cho đối thủ Rewe, ba cửa hàng cho Kaufland và một cửa hàng cho Edeka, theo thông báo của Real.

Tuy nhiên, một số kế hoạch cần phải được Sở Cạnh tranh Liên bang chấp thuận.

45 cửa hàng còn lại sẽ được đóng cửa vào ngày 31 tháng 3 năm 2024 vì không tìm được người mua cho các địa điểm này.

Real đã bắt đầu quy trình phá sản vào tháng 9.

Theo ZDF