Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Hành Vi Xấu Của Hàng Xóm Gây Ra Phản Ứng Này

Hành Vi Xấu Của Hàng Xóm Gây Ra Phản Ứng Này

Một cư dân Berlin đã bày tỏ sự bức xúc về hành vi xấu của hàng xóm qua một tờ thông báo công khai. Kẻ gây rối đã làm đổ nước giặt lỏng ở khu vực lối vào, gây ra một tai nạn trượt ngã. Cư dân tức giận yêu cầu người gây ra dọn dẹp đống bừa bộn và bày tỏ sự phẫn nộ bằng những lời lẽ rõ ràng. Phản ứng trên mạng phần lớn là tích cực, nhiều người dùng đồng tình rằng việc xả giận công khai như vậy là hợp lý. Những tờ thông báo như vậy là một phương pháp phổ biến để truyền đạt các vấn đề hàng xóm.