Float banner Left 160x600

Float banner Left 160x600

Người thuê nhà cần biết: Chia tiền sửa chữa và tu sửa nhà

Ảnh minh họa: Bảo Quốc

TBVĐ- Theo luật, người cho thuê chịu trách nhiệm mọi chi phí sửa chữa, tu sửa nhà cửa. Tuy nhiên có một số ngoại lệ:

Có thể thỏa thuận trong hợp đồng yêu cầu người thuê trả những khoản sửa chữa nhỏ, Tòa án khác nhau đưa ra giới hạn cho phép tối đa từ 75 đến 100 Euro đối với một lần sửa chữa và hàng năm tối đa 8% tiền thuê nhà hay tối đa 200 Euro.

Nếu hóa đơn sửa nhiều hơn 75 Euro, người cho thuê phải trả toàn bộ, do không phải sửa chữa nhỏ nữa.

Ngoài ra người thuê chỉ phải trả những khoản sửa chữa liên quan đến những thứ mình thường sử dụng.

Người cho thuê có thể yêu cầu người thuê trả chi phí tu sửa nhà thông qua điều khoản hợp đồng, chẳng hạn quét tường hay trải thảm trong căn hộ.

Cần lưu ý: Những điều khoản yêu cầu người thuê cao hơn, như quét vani cửa ra vào và cửa sổ từ bên ngoài không có giá trị. Khi đó người thuê không phải làm hay trả bất kì khoản nào.

H.Nhung